12/28 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 5 s.

@vlastní_standardní_SW  (! číselně definovaný minijazyk CDM),  programování_ostatní  (! interpret CDM pro manipulaci s daty),  Tesla_200  (interpret CDM),