09. <<< 1983 >>> Ostrava - výstaviště    33 příspěvků  294 stran 400 výtisků DT Ostrava @^

5. 1983

1983 1 1983 2 1983 3 1983 4 1983 5 1983 6 1983 a

 
Příspěvky:

 1. Programovací jazyky - Andrej Boldiš, Jiří Diviš / FMF Praha - 10 s.
 2. Analýza štruktúry dát - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava - 11 s.
 3. Zvýšení produktivity prací pro řešení systému automatizovaného zpracovánídat pomocí metody datových toků - Jaroslav Klečka, Alexander Winkler (OKD Ostrava - 11 s.
 4. Důležitost informačního rozhraní pro specializaci a kooperaci v programování - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 9 s.
 5. Technologie strukturovaného programování programátor - profesionál ? - Jiří Suchomel / Orgaprojekt Praha - 9 s.
 6. Zkušenosti s vyčleněnou programátorskou skupinou - Jan Žebrok, Antonín Tomaszek / Třinecké železárny - 9 s.
 7. Užití databázových přístupů v řízení dávkového zpracování úloh HZD a ve VTVaplikacích - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 9 s.
 8. Modulární programovací systém SNAP - Jiří Němec, Jan Souček, Jiří Tywoniak / VÚMS - 10 s.
 9. Čeština mezi člověkem a počítačem - Vilém Novák, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 8 s.
 10. Didaktika programování a morálka vztahu mezi analytiky - programátory aokruhem uživatelů - Stanislav Hrabě / Energovod Praha - 10 s.
 11. K základným oblastiam výuky softwarových inžinierov - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 6 s.
 12. Obsah a formy výuky programovania na stredných školách v SSR - Stanislav Malák / Školské VS Pešťany - 5 s.
 13. Výchova programátora pro práci v databankovém prostředí - Zbyněk Štěpánek / Dopravní stavby Olomouc - 8 s.
 14. Zkušenosti s programováním v databankovém a on-line prostředí - Josef Bujnoch, Dominik Vymětal / Třinecké železárny - 8 s.
 15. Tvorba programov v databankovom prostredí IDMS - Jozef Kováč / EVÚCHP Bratislava - 11 s.
 16. Štandardizácia programov pre aktualizáciu bázy dát - Peter Verešvársky / EVÚCHP Bratislava - 14 s.
 17. Centralizace popisů dat vlastním systémem ve VVC ČKD Praha - M. Balíková, V. Karásek, V. Podlena / ČKD Praha - 10 s.
 18. Aktivní dokumentace datové základny - Jan Kubíček / MEZ Mohelnice - 12 s.
 19. Projekčná databáza a jej využitie v oblasti programovanie - Pavol Hric / INORGA Košice - 10 s.
 20. Dokazování programu - Jan Max Honzík / VUT Brno - 20 s.
 21. Koordinace osobních výpočtů v interaktivním prostředí - Josef Brzický / SPK Praha - 7 s.
 22. O technologii tvorby a údržby programové základny víceuživatelskéhokomunikačního systému (OS FOBOS) - Martin Hron / KS Praha - 9 s.
 23. Interaktivní grafové systémy - Zdeněk Botek / UJEP Brno - 12 s.
 24. Interaktivní překladač parametrického programového systému PARAM/II - Jaroslav Lizner / FMF Praha - 8 s.
 25. Racionalizace tvorby řídicích algoritmů ASŘTP při podobných projektech - R. Loydl, J. Rusek, M. Zdráhal, R. Klvaňa / Cementárny yyy - 9 s.
 26. Využití dynamicky zaváděných číselníkových modulů, technologie jejichužívání a údržby - Jiří Prikner, Božena Vaňková, Pavel Hofman / POLDI-SONP Kladno - 8 s.
 27. Zkušenosti z tvorby a ladění programů VTV pod operačním systémem 4. generace - Jan Kučera / ČSAV Brno - 7 s.
 28. Tvorba, ladění a testování numerického software - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček / ČSAV Brno - 7 s.
 29. Univerzálny rezervačný systém na báze prostriedkov SMEP - Lubomír Šebo, Dušan Pacek / xxx - 4 s.
 30. Komunikačná nadstavba pre programové prostriedky z oblastivedecko-technických a matematicko-štatistických výpočtov pre počítačovésystémy SMEP - Lubomír Šebo, Dušan Pacek / Datasystém Bratislava - 4 s.
 31. MARKAB - systém na přípravu dat pro počítače SMEP - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 2 s.
 32. Zkušenosti s tvorbou a používáním obecných parametrických programů propočítače řadyEC_počítače - Vladislav Mach / GKP Praha - 4 s.
 33. Automatizované generování uživatelských programů pro nahrávání, údržbu aeditaci dat interaktivním způsobem za použití databáze - František Hamtil / xxx - 8 s.

 

  

1/33 - text příspěvku - Andrej Boldiš, Jiří Diviš / FMF Praha - 10 s.

@Ada  (! prvky a možnosti, příklady),  historické_pohledy_198x  (! historie vyšších PG jazyků), 

 

  

2/33 - text příspěvku - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava - 11 s.

strukturované_programování  (analýza struktury dat),  aplikovaná_matematika  (orientovaný graf struktury dat),  algoritmy  (struktura dat pro výpočet mzdy), 

 

  

4/33 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 9 s.

systémový_přístup  (! informační rozhraní mezi prvky),  řízení_projektování  (! inf-rozhraní a dělba práce),  organizace_programování  (! inf-rozhraní a dělba práce), 

 

  

5/33 - text příspěvku - Jiří Suchomel / Orgaprojekt Praha - 9 s.

strukturované_programování  (Jacksonova metoda v analýze),  programátor/analytik  (zobecnění návrhu programu),  algoritmy  (! platná a neplatná data), 

 

  

6/33 - text příspěvku - Jan Žebrok, Antonín Tomaszek /  TŽ Třinec - 9 s.

programátor/analytik  (! důsledné rozdělení, zkušenosti),  @výuka_tvorby_SW  (! nároky na analytiky a programátory),  IBM_počítače  (! samostatné PG oddělení, PL/I), 

 

  

7/33 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 9 s.

metasystém  (DB řízení dávkových a VTV úloh),  aplikace_VTV  (řízení úloh),  ICL_počítače  (řízení zpracování pomocí DB),  databanky  (využití pro řízení úloh), 

 

  

8/33 - text příspěvku - Jiří Němec, Jan Souček, Jiří Tywoniak / VÚMS - 10 s.

modulární_programování  (PG systém SNAP),  simulace  (simulace HW a SW), 

 

  

9/33 - text příspěvku - Vilém Novák, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 8 s.

národní_prostředí  (! komunikace s počítači v čestině),  aplikovaná_matematika  (! fuzzy množiny a vyhledávání slov), 

 

  

10/33 - text příspěvku - Stanislav Hrabě / Energovod Praha - 10 s.

@výuka_tvorby_SW  (didaktika programováí),  programátor/analytik  (morálka vztahu PG/analytik/uživatel), 

 

  

11/33 - text příspěvku - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 6 s.

@výuka_tvorby_SW  (studijní program SW inženýrství), 

 

  

12/33 - text příspěvku - Stanislav Malák / Školské VS Pešťany - 5 s.

@výuka_tvorby_SW  (! výuka programování na střední škole), 

 

  

13/33 - text příspěvku - Zbyněk Štěpánek / Dopravní stavby Olomouc - 8 s.

@výuka_tvorby_SW  (nároky na znalosti v DB prostředí),  databanky  (výchova programátorů DB), 

 

 

  

14/33 - text příspěvku - Josef Bujnoch, Dominik Vymětal / TŽ Třinec - 8 s.

databanky_IMS  (programování a zabezpečení dat),  terminálové_aplikace  (programování v on-line DB prostředí), 

 

  

15/33 - text příspěvku - Jozef Kováč / EVÚCHP Bratislava - 11 s.

databanky_IDMS  (! nároky řešení projektu a zavádění),  aplikace  (ASŘ Slovchémia, PL/I, Culprit), 

 

  

16/33 - text příspěvku - Peter Verešvársky / EVÚCHP Bratislava - 14 s.

databanky_IDMS  (standardizace PG aktualizace),  algoritmy  (! standard DŠ dávkové aktualizace DB), 

 

  

17/33 - text příspěvku - M. Balíková, V. Karásek, V. Podlena / ČKD Praha - 10 s.

metasystém  (vlastní systémový adresář dat),  ICL_počítače  (vlastní systémový adresář dat), 

 

  

18/33 - text příspěvku - Jan Kubíček / MEZ Mohelnice - 12 s.

metasystém  (slovník dat pomocí COPY modulů),  EC_1021  (vlastní slovník dat), 

 

  

19/33 - text příspěvku - Pavol Hric / INORGA Košice - 10 s.

metasystém  (projekční DB, systém SAD),  EC_počítače  (EC 1011, interaktivně a dávkově), 

 

  

20/33 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 20 s.

aplikovaná_matematika  (! dokazování programu), 

 

  

21/33 - text příspěvku - Josef Brzický / SPK Praha - 7 s.

programování_interakce  (! koordinace uživatelských výpočtů),  řízení_projektování  (! "information center" pro uživatele), 

 

  

22/33 - text příspěvku - Martin Hron / Kancelářské stroje Praha - 9 s.

aplikace  (víceuživatelský PG a datový IS),  SMEP  (víceuživatelské prostředí FOBOS),

 

  

23/33 - text příspěvku - Zdeněk Botek / UJEP Brno - 12 s.

aplikovaná_informatika  (! grafové gramatiky), 

 

  

24/33 - text příspěvku - Jaroslav Lizner / FMF Praha - 8 s.

parametrické_programy  (! PG systém PARAM II),  programování_interakce  (! interaktivní překladač param-PG), 

 

  

25/33 - text příspěvku - R. Loydl, J. Rusek, M. Zdráhal, R. Klvaňa / Cementárny yyy - 9 s.

real_time_aplikace  (technologické řízení v cementárně),  @aplikační_typizace  (! podmínky pro opakovatelnost PG), 

 

  

26/33 - text příspěvku - Jiří Prikner, Božena Vaňková, Pavel Hofman / POLDI-SONP Kladno - 8 s.

číselníky  (dynamické číselníky, PL/I),  PL/I  (dynamické číselníky),  konfigurační_řízení  (dynamické "generační" číselníky), 

 

  

27/33 - text příspěvku - Jan Kučera / ČSAV Brno - 7 s.

aplikace_VTV  (tvorba a ladění programů na ICL),  ICL_počítače  (prostředí 4. generace ICL 2950/10), 

 

  

28/33 - text příspěvku - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček / ČSAV Brno - 7 s.

aplikace_VTV  (! tvorba numerického SW),  Algol  (numerické knihovny),  Fortran  (numerické knihovny), 

 

  

29/33 - text příspěvku - Lubomír Šebo, Dušan Pacek / Datasystém Bratislava - 4 s.

real_time_aplikace  (! rezervace hotelových služeb),  SMEP  (rezervační systémy), 

 

  

31/33 - text příspěvku - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 2 s.

@vlastní_standardní_SW  (MARKAB na přípravu dat, SMEP),  SMEP  (pořizování a předzpracování dat), 

 

  

32/33 - text příspěvku - Vladislav Mach / GKP Praha - 4 s.

parametrické_programy  (obecný systém SKOMA),  EC_počítače  (param-PG pro aktualizace a výstupy), 

 

  

33/33 - text příspěvku - František Hamtil / xxx - 8 s.

@vlastní_standardní_SW (nahrávání, údržba a editace dat), SMEP (víceuživatelský OS DIAMS),