1/33 - text příspěvku - Andrej Boldiš, Jiří Diviš / FMF Praha - 10 s.

@Ada  (! prvky a možnosti, příklady),  historické_pohledy_198x  (! historie vyšších PG jazyků),