09. <<< 1983 >>> Ostrava - výstaviště    33 příspěvků  294 stran 400 výtisků DT Ostrava @^

5. 1983

1983 1 1983 2 1983 3 1983 4 1983 5 1983 6 1983 a

 
Příspěvky:

 1. Programovací jazyky - Andrej Boldiš, Jiří Diviš / FMF Praha - 10 s.
 2. Analýza štruktúry dát - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava - 11 s.
 3. Zvýšení produktivity prací pro řešení systému automatizovaného zpracovánídat pomocí metody datových toků - Jaroslav Klečka, Alexander Winkler (OKD Ostrava - 11 s.
 4. Důležitost informačního rozhraní pro specializaci a kooperaci v programování - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 9 s.
 5. Technologie strukturovaného programování programátor - profesionál ? - Jiří Suchomel / Orgaprojekt Praha - 9 s.
 6. Zkušenosti s vyčleněnou programátorskou skupinou - Jan Žebrok, Antonín Tomaszek / Třinecké železárny - 9 s.
 7. Užití databázových přístupů v řízení dávkového zpracování úloh HZD a ve VTVaplikacích - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 9 s.
 8. Modulární programovací systém SNAP - Jiří Němec, Jan Souček, Jiří Tywoniak / VÚMS - 10 s.
 9. Čeština mezi člověkem a počítačem - Vilém Novák, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 8 s.
 10. Didaktika programování a morálka vztahu mezi analytiky - programátory aokruhem uživatelů - Stanislav Hrabě / Energovod Praha - 10 s.
 11. K základným oblastiam výuky softwarových inžinierov - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 6 s.
 12. Obsah a formy výuky programovania na stredných školách v SSR - Stanislav Malák / Školské VS Pešťany - 5 s.
 13. Výchova programátora pro práci v databankovém prostředí - Zbyněk Štěpánek / Dopravní stavby Olomouc - 8 s.
 14. Zkušenosti s programováním v databankovém a on-line prostředí - Josef Bujnoch, Dominik Vymětal / Třinecké železárny - 8 s.
 15. Tvorba programov v databankovom prostredí IDMS - Jozef Kováč / EVÚCHP Bratislava - 11 s.
 16. Štandardizácia programov pre aktualizáciu bázy dát - Peter Verešvársky / EVÚCHP Bratislava - 14 s.
 17. Centralizace popisů dat vlastním systémem ve VVC ČKD Praha - M. Balíková, V. Karásek, V. Podlena / ČKD Praha - 10 s.
 18. Aktivní dokumentace datové základny - Jan Kubíček / MEZ Mohelnice - 12 s.
 19. Projekčná databáza a jej využitie v oblasti programovanie - Pavol Hric / INORGA Košice - 10 s.
 20. Dokazování programu - Jan Max Honzík / VUT Brno - 20 s.
 21. Koordinace osobních výpočtů v interaktivním prostředí - Josef Brzický / SPK Praha - 7 s.
 22. O technologii tvorby a údržby programové základny víceuživatelskéhokomunikačního systému (OS FOBOS) - Martin Hron / KS Praha - 9 s.
 23. Interaktivní grafové systémy - Zdeněk Botek / UJEP Brno - 12 s.
 24. Interaktivní překladač parametrického programového systému PARAM/II - Jaroslav Lizner / FMF Praha - 8 s.
 25. Racionalizace tvorby řídicích algoritmů ASŘTP při podobných projektech - R. Loydl, J. Rusek, M. Zdráhal, R. Klvaňa / Cementárny yyy - 9 s.
 26. Využití dynamicky zaváděných číselníkových modulů, technologie jejichužívání a údržby - Jiří Prikner, Božena Vaňková, Pavel Hofman / POLDI-SONP Kladno - 8 s.
 27. Zkušenosti z tvorby a ladění programů VTV pod operačním systémem 4. generace - Jan Kučera / ČSAV Brno - 7 s.
 28. Tvorba, ladění a testování numerického software - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček / ČSAV Brno - 7 s.
 29. Univerzálny rezervačný systém na báze prostriedkov SMEP - Lubomír Šebo, Dušan Pacek / xxx - 4 s.
 30. Komunikačná nadstavba pre programové prostriedky z oblastivedecko-technických a matematicko-štatistických výpočtov pre počítačovésystémy SMEP - Lubomír Šebo, Dušan Pacek / Datasystém Bratislava - 4 s.
 31. MARKAB - systém na přípravu dat pro počítače SMEP - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 2 s.
 32. Zkušenosti s tvorbou a používáním obecných parametrických programů propočítače řadyEC_počítače - Vladislav Mach / GKP Praha - 4 s.
 33. Automatizované generování uživatelských programů pro nahrávání, údržbu aeditaci dat interaktivním způsobem za použití databáze - František Hamtil / xxx - 8 s.