33/33 - text příspěvku - František Hamtil / xxx - 8 s.

@vlastní_standardní_SW (nahrávání, údržba a editace dat), SMEP (víceuživatelský OS DIAMS),