3/33 - text příspěvku - Jaroslav Klečka, Alexander Winkler / OKD Ostrava - 11 s.

metodiky_projektování  (! metoda datových toků, funkce),