4/33 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 9 s.

systémový_přístup  (! informační rozhraní mezi prvky),  řízení_projektování  (! inf-rozhraní a dělba práce),  organizace_programování  (! inf-rozhraní a dělba práce),