15/33 - text příspěvku - Jozef Kováč / EVÚCHP Bratislava - 11 s.

databanky_IDMS  (! nároky řešení projektu a zavádění),  aplikace  (ASŘ Slovchémia, PL/I, Culprit),