18/33 - text příspěvku - Jan Kubíček / MEZ Mohelnice - 12 s.

metasystém  (slovník dat pomocí COPY modulů),  EC_1021  (vlastní slovník dat),