17/33 - text příspěvku - M. Balíková, V. Karásek, V. Podlena / ČKD Praha - 10 s.

metasystém  (vlastní systémový adresář dat),  ICL_počítače  (vlastní systémový adresář dat),