25/33 - text příspěvku - R. Loydl, J. Rusek, M. Zdráhal, R. Klvaňa / Cementárny yyy - 9 s.

real_time_aplikace  (technologické řízení v cementárně),  @aplikační_typizace  (! podmínky pro opakovatelnost PG),