7/33 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 9 s.

metasystém  (DB řízení dávkových a VTV úloh),  aplikace_VTV  (řízení úloh),  ICL_počítače  (řízení zpracování pomocí DB),  databanky  (využití pro řízení úloh),