31/33 - text příspěvku - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 2 s.

@vlastní_standardní_SW  (MARKAB na přípravu dat, SMEP),  SMEP  (pořizování a předzpracování dat),