9/33 - text příspěvku - Vilém Novák, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 8 s.

národní_prostředí  (! komunikace s počítači v čestině),  aplikovaná_matematika  (! fuzzy množiny a vyhledávání slov),