17/28 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (! hodnocení udržovatelnosti PG),  aplikovaná_matematika  (! predikční určování udržovatelnosti),