25/28 - text příspěvku - Roman Zuczek / xxx - 10 s.

databanky_IMS  (! ER model a I/O specifikace),  metodiky_projektování  (! funkční kontra ER přístup),  IBM_počítače  (! návrh datové základy IMS),