24/28 - text příspěvku - Miroslav Fendrych / VUT Brno - 11 s.

modelování  (! teorie typů v datovém modelu ASŘ),  aplikovaná_informatika  (! datový model HIT),