26/28 - text příspěvku - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 5 s.

databanky_IDMS  (! praktické zkušenosti se zaváděním),  EC_počítače  (zavádění IDMS),