5/28 - text příspěvku - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 9 s.

parametrické_programy  (manipulace s daty sekv-souborů),  prostředí_ostatní  (M-4030, Siemens 4004 a 7000),