28/28 - text příspěvku - Jaroslav Janák, Jan Chlouba / VÚMS Praha - 5 s.

databanky (relační a hierarchická DBS-25), EC_1025/6/7 (relační interface DBS-25),