1/28 - text příspěvku - Vilém Novák, Alexander Winkler, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 14 s.

parametrické_programy  (! analýza parametrových struktur),  algoritmy  (! co a jak v PG parametrizovat),