11/24 - text příspěvku - Miroslav Zvoníček / IBZKG Brno - 15 s.

@PL/I  (příklady normovaného programování),  normované_programování  (souhrn a příklady PL/I),