21/24 - text příspěvku - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 13 s.

prostředí_ostatní  (přehled zařízení pro OCR snímání dat),  algoritmy  (programování optického snímání dat),