17/24 - text příspěvku - Miroslav Müllner / NHKG Ostrava Kunčice - 9 s.

HIPO  (zkušenosti a doporučení z praxe),