16/16 - text příspěvku - Vilém Čimbura / VVUÚ Ostrava - 20 s.

algoritmy  (index-tabulky, řetězení, třídění),  IBM_počítače  (adresování záznamů),  Fortran  (algoritmy adresování dat), podrobně algoritmus pro znakové třídění