4/16 - text příspěvku - Josef Brzický / SPK Praha - 12 s.

strukturované_programování  (! PL/I - větvení, cyklus),  PL/I  (SP - větvení, cyklus),

včetně příkladu na konkretním projektu - jednotné ukládání a kontrola vstupních dat