5/16 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 15 s.

rozhodovací_tabulky  (! souhrn s příklady Algol),  Algol (algoritmy RT),

podrobný výklad principů s příklady, rozsáhlé odkazy na literaturu, popis zkušeností z konkretního nasazení v podniku