13/16 - text příspěvku - Jan Zlámal / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.

databanky_IMS  (! jazyk DL/I),  IBM_počítače  (IMS/360),  PL/I (využití DL/I),  Assembler  (využití DL/I),  Cobol (využití DL/I),