4/30 - text příspěvku - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 10 s.

modulární_programování  (! dokumentace vývojovými bloky),  dokumentace_a_standardy  (vývojové bloky a návrh modulů),