07. <<< 1981 >>> Ostrava - výstaviště   
30 příspěvků  299 stran 350 výtisků DT Ostrava @^

5. 1981

1981 1 1981 2 1981 3 1981 4 1981 5 1981 6

 

Příspěvky:

 1. Zkušenosti s aplikací strukturovaného projektování při tvorbě uživatelského SW - Milan Nepovím / ČEZ Praha - 13 s.
 2. Poznatky ze začlenění metody COMPOSITE DESIGN do procesu tvorby programového vybavení - Josef Sláma / Unichem Pardubice - 9 s.
 3. Zkušenosti s využíváním některých moderních metod programování pro minipočítače - Pavel Ligenza / OKD Ostrava - 10 s.
 4. Využitelnosť vývojových blokov pri návrhu programových modulov - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 10 s.
 5. Segmentarizace jako metoda programování - Jaroslav Hrouda / VÚ Chem. průmyslu Praha - 8 s.
 6. Srovnání progresivních metod vytváření tiskových sestav - Zdeněk Tomka / Železniční svabnictví Brno - 7 s.
 7. Aplikace technologie strukturovaného programování pro řešení ON-LINE problému - Michal Kretschmer, Bohumil Vondráček / MÚZO Praha - 15 s.
 8. Principy návrhu RT systémů - Josef Černý / ČVUT Praha - 14 s.
 9. Obecné zkušenosti z programování ON-LINE teleprocessingových systémů - Alexander Winkler / OKD Ostrava - 11 s.
 10. Programování vědeckotechnických výpočtů - Petr Henzl, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno - 5 s.
 11. Typy úsudku v programování - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava - 9 s.
 12. Počítačové hry a jejich význam - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 15 s.
 13. Kolik času stojí programování - Dominik Vymětal / Třinecké železárny - 10 s.
 14. Úloha programátora při projektování ASŘ - Pavel Heřman / INORGA Praha - 8 s.
 15. Počítač v předpisech - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 6 s.
 16. Metodika zpracování technického řešení - Jiří Turjanica / PVT Brno - 8 s.
 17. Postavení a význam podrobného návrhu programového systému pro realizaci prováděcích projektů AIS/ASŘ/ - Václav Škarka / ÚVT PS Ostrava - 9 s.
 18. Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 11 s.
 19. Jednotná technická dokumentácia ASR - KORAPLAN - Josef Tyukos / PZN ÚZ NItra - 10 s.
 20. Automatizovaná evidence datové základny - Karel Veselý / MEZ Mohelnice - 9 s.
 21. Metodika programování v operačním systému DOS-3/JS - Pavel Drbal, Jiří Vaníček / VÚMS Praha - 10 s.
 22. Zkušenosti uživatele s operačním systémem DOS-3 na počítači EC 1025 - Miroslav Hanzl / VUT Brno - 5 s.
 23. Zkušenosti s využíváním jazyka RPG II na počítačích JSEP (EC) - Bohumil Buš / Státní lesy Brno - 10 s.
 24. Programování zařízení pro sběr dat - Petr Kala, Jan Zátopek / Tatra Kopřivnice - 8 s.
 25. Systém výuky programování na oborech "Elektronické počítače" a "ASŘ" na elektrotechnické fakultě VUT v Brně - Jan Max Honzík / VUT Brno - 14 s.
 26. Možnosti dodávaných aplikací víceuživatelského systému BASIC pro uživatele počítačů SMEP I - Ivan Pečený / KS Praha - 15 s.
 27. Multiprogramovanie v rámci jedného úseku operačnej pamäte pod operačným systémom DOS na EC 1030 - Š. Makara, J. Sipko / KNV Košice - 9 s.
 28. Optimalizace průchodnosti dat výpočetním systémem - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 12 s.
 29. Generování příkazů jazyka řízení prací (JCL) v operačním systému OS - Jan Kaniok / Vítkovice Ostrava - 8 s.
 30. Programy pro automatizaci řízení úloh na počítači EC 1021 - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 12 s.