14/24 - text příspěvku - Martin Bloch / ÚVTEI Praha - 13 s.

@vlastní_standardní_SW (ukládání a vyledávání informací na MP), IBM_počítače (magnetopásková báze dat VTEI), aplikace (! automatizace a data sítě VTEI), Assembler(makroinstrukce a parametrické zadávání), parametrické_programy (ukládání a vyhledávání VTEI),