12/23 - text příspěvku - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 16 s.

aplikovaná_informatika (! gramatika, konstrukce kompilátoru), @PL/I (interpret komunikačního jazyka),