5/23 - text příspěvku - Růžena Bonhardová, Jan Sokol / VÚMS Praha - 16 s.

@systémové_programování (jazyk Systran EC 1021), @EC_1021 (programování operačního systému),