19/23 - text příspěvku - František Balgar / VÚROM Ostrava - 16 s.

metasystém  (katalog programů),  @vlastní_standardní_SW  (ICL katalog programů),  ICL_počítače  (katalog programů),