17/23 - text příspěvku - Zdeněk Mezník / OKD Ostrava - 8 s.

programátor/analytik (kvalifikace a dělba práce), normované_programování (zkušenosti z praxe), Cobol (výhody oproti PL/I - ICL,IBM,EC1040),