2/23 - text příspěvku - Richard Bébr / VAKUS Praha - 14 s.
@aplikační_typizace  (! souhrnný pohled, etapy zpracování),  organizace_programování  (dělba práce a specializace),  historické_pohledy_197x  (počítače II. a III. generace),  systémový_přístup  (problémy, pohled uživatele),