3/23 - text příspěvku - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 12 s.

algoritmy (úsporné programování), lidé_kolem_SW (náměty k programátorskému myšlení)