02. <<< 1976 >>> Havířov - hotel Merkur    23 příspěvků 320 stran  300 výtisků DT Ostrava @^

 

1976 1 1976 2 1976 3 1976 4 1976 5 1976 6

 

Příspěvky:

 1. Systémový přístup a logická stavba programu - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 23 s.
 2. Programové řešení typových projektů pro různorodé uživatele - Richard Bébr / VAKUS Praha - 14 s.
 3. Úsporné programování - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 12 s.
 4. Uživatelský software - Jiří Peška / OKD Ostrava - 13 s.
 5. Jazyk pro systémové programování Systran - Růžena Bonhardová, Jan Sokol  / VÚMS Praha - 16 s.
 6. Generátor normového programovania NPG - Stanislav Baláž / ÚSI Bratislava - 16 s.
 7. Generátor zdrojových programů - Karel Metzl / OKD Ostrava - 15 s.
 8. Překladač tabulek a číselníků - Petr Jiříček / OKD Ostrava - 15 s.
 9. Systém zdrojových modulů ve spojení s rychlopřekladačem - Jaroslav Josífko / Ostroj Opava - 11 s.
 10. Využití fortranských procedur v jazyce Cobol na počítači Tesla - Zdeněk Tomka / VUT-LPS Brno - 19 s.
 11. Využitie systému popisu dat pri projektování ASR - Miroslav Medek / ÚSI Bratislava - 16 s.
 12. Některé aspekty řešení interaktivních systémů - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 16 s.
 13. Programovací jazyk pro simulaci SIMSCRIPT - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmunc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 14 s.
 14. Sdělení o implementaci programovacího jazyka SIMSCRIPT - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmuc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 2 s.
 15. Spolupráce počítačů různého typu - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 14 s.
 16. Zkušenosti s používáním jazyka Cobol počítače JSEP (EC) - Ivo Machačka / ÚVT Tesla Praha - 16 s.
 17. Organizace analytických a programátorských prací - Zdeněk Mezník / OKD Ostrava - 8 s.
 18. Formální standardizace programů - Tomáš Marek / OKD Ostrava - 12 s.
 19. Metodika katalogizace programů - František Balgar / VÚROM Ostrava - 16 s.
 20. Dokumentační prostředek HIPO - Otakar Polach / NHKG Ostrava Kunčice - 14 s.
 21. Grafické metody při tvorbě a dokumentaci programů - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 12 s.
 22. Programované učení a vyučovací stroje ve výuce programovacích jazyků - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 18 s.
 23. Výběr a výuka nových programátorů v ZVT OKR - Josef Hradil / OKD Ostrava - 9 s.