@@@ novinky - - - komentáře | autor: Vlastimil Čevela - iniciátor a redaktor expozice "prog-story" >>> prezentace

Události a okolnosti, které vedly ke vzniku portálu prog-story.technicalmuseum.cz začaly před mnoha lety:
   1969 - Začátek ve VS Ingstav Brno
   2004 - Databáze sborníků Programování a Tvorba softwaru
   2016 - Historie programování a VT u nás

Historie programování a VT u nás - aktuální nabídka v září 2016

   Virtuální expozice počítá i s náštěvníky, kteří nejsou odborníky v oblasti IT, ale chtěli by se o související problematice něco dozvědět. Především pro ně je určena rubrika Populárně psané články (s) - ale možná tam ledacos zajímavého najdou též IT profesionálové.

   Poznámka v září 2021: Původně se předpokládal přístup přes ABC lexikon, ale časem se ukázalo, že je nutné jiné, obecně srozumitelnější řešení. A tak vznikl koncept PRŮVODCŮ.

   Velice užitečnou filozofií nejen pro popis v lexikonu či pro vývoj této expozice jako takový, ale i pro celý obor programování a VT, resp. IT je metoda systémového přístupu. Srozumitelně zjednodušený přehled přináší rubrika A/... Systém jako předmět studia, která pak na externích odkazech (Lacko, Slouková, Kovář) přibližuje i kvalifikovaně odborný a vědecký výklad.

   Rubrika A/... Vybrané jazyky programování zatím sice není formálně ani obsahově dopracovaná, ale už poskytuje základní informace o historicky nejrozšířenějších jazycích v programátorské praxi u nás. Rubrika B/... Vybrané historické počítače podobně informuje o nejvýznamnějších typech sálových počítačů v dobách ČSSR. Doplněním k ní pak je rubrika B/... Technické prostředky k záznamu dat.

   Obsáhlým průvodcem po expozicích a webových stránkách v českém i světovém virtuálním prostoru je sekce E - instituce a informační zdroje. V jejím úvodu jsou k dispozici přednastavené vyhledávací Google-formuláře pro jazykové verze Wikipedie - česky, anglicky, slovensky, německy, rusky. Rubrika E/... Muzea, expozice a webové stránky pak obsahuje vizitky s externími odkazy na redakčně monitorované on-line volně přístupné servery a portály ve výše uvedených jazycích.

   Obecný přehled poskytuje rubrika H/... Souhrnné historické pohledy, ve které zkušení autoři návštěvníky provedou svými pohledy i vzpomínkami na rozvoj oboru. Některé vybrané externí zdroje obsahují odkazy až na několik stovek dalších on-line dostupných textů a fotografií (Kučera, Davydova, Bartošek). Každému vnímavému čtenáři pak určitě lze doporučit esej "Nehistoricky o historii" (Vérosta).

 

Vlastimil Čevela - Modřice, 29. srpna 2016, úprava v září 2021