@@@ novinky a komentáře  |  tematické skupiny M ABC <<<

2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT
... mnohdy se mně už v praxi potvrdilo, že k tomu aby člověk dokázal pochopit
(a správně uchopit) současnost, je dobré poznat historii příslušné oblasti lidské činnosti

z mailu Petra Hanzlíka - účastníka konference

FOTOGALERIE ^ (B. Lacko)

img 6562

Dobrý den pane Čevelo,

   minulý týden na konferenci "Historie VT a programování" jsem se dozvěděl o virtuální expozici Technického muzea na WEBových stránkách prog-story.technicalmuseum.cz. Při procházení jednotlivých textů mě napadlo, že by zde neměl chybět alespoň externí odkaz na dnes už historický text "Opravdoví programátoři nepoužívají Pascal". Vygooglil jsem jej např. na www.logix.cz/michal/humornik/Pojidaci.Kolacu.xp.

   Jinak díky za tuto expozici, našel jsem v ní mnohé zajímavé články. Protože v práci mám na starosti v námi vyvíjeném podnikovém informačním systému AZPRO oblast nákupu materiálu a skladů (dříve MTZ), hledal jsem ve sbornících i příspěvky ohledně řešení této problematiky pomocí dřívějších prostředků výpočetní techniky. Mnohdy se mně totiž už v praxi potvrdilo, že k tomu aby člověk dokázal pochopit (a správně uchopit) současnost, je dobré poznat historii příslušné oblasti lidské činnosti.

S pozdravem - Petr Hanzlík - mail ze dne 3. 10. 2016

  

@@@ novinky - - - komentáře | autor: Vlastimil Čevela - iniciátor a redaktor expozice "prog-story" >>> prezentace

Události a okolnosti, které vedly ke vzniku portálu prog-story.technicalmuseum.cz začaly před mnoha lety:
   1969 - Začátek ve VS Ingstav Brno
   2004 - Databáze sborníků Programování a Tvorba softwaru
   2016 - Historie programování a VT u nás

Po několikaleté přípravě byly od středy 14. září 2016 v suterénu TMB otevřeny dvě nové stálé expozice

 • Optika - Fotoaparáty, kinematografie, elektronová mikroskopie
 • Výpočetní technika - Historie výpočetní techniky a programování

V souladu s projektovým záměrem a smlouvou o spolupráci na vývoji "prog-story" se počítá s významným obsahovým propojením a vzájemným informačním doplňováním související fyzické a virtuální expozice.

ČeV - únor 2017

 

2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

Představení nově otevřených stálých expozic Výpočetní technika a Optika
se současnou prezentací stavu virtuální expozice prog-story na internetu


   V  návaznosti na loňskou konferenci Ada 200, věnovanou kulatému výročí první ženy – programátorky, uspořádalo Technické muzeum v úterý 27. září 2016 další konferenci s tématikou historie programování a výpočetní techniky.  

   Hlavní referát s názvem „Jak jsem potkal počítače“, vztahující se k historii oboru v letech 1961 až 2002 přednesl Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc. z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Jeho autentické osobní vzpomínky vzbudily u posluchačů živý ohlas, projevený řadou dotazů v následné diskuzi.

   Příspěvek „Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ...“, popisující souvislosti, které od roku 1969 postupně vedly ke vzniku virtuální expozice „Historie programování a nasazení VT u nás“ na webu Technického muzea, přednesl její iniciátor a redaktor, Ing. Vlastimil Čevela z Modřic. Rovněž k tomuto tématu a současné nabídce on-line zpřístupněných informací byla diskutována řada doplňujících dotazů.
   
   Závěrem proběhla exkurze - komentovaná prohlídka nových, nedávno otevřených expozic Optika a Výpočetní technika, kterou vedl Ing. Jaroslav Pipota z Technického muzea.  Především ze strany přítomných studentů oboru elektrotechniky a informatiky ze Střední průmyslové školy Brno-Purkyňova byl o výklad tak mimořádný zájem, že plánovaný čas  byl výrazně překročen.
   
   Přednášková část, kterou řídil Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. ze strojní fakulty VUT, stejně tak jako i navazující odborná exkurze v plné míře naplnily záměr organizátorů. Tím bylo setkání odborných zájemců v komorním prostředí muzea s nabídkou pro ně zajímavých informací a podnětů, spolu se získáním zpětné vazby, užitečné pro další  aktivity TMB v oblasti historie VT a programování. Texty referátů, vybrané fotografie a další dokumenty z konference jsou on-line publikovány v sekci M - muzejní sbírky TMB na portálu prog-story.technicalmuseum.cz.

V Brně dne 14. října 2016 - ČeV

  

Technické muzeum v Brně - pozvánka na konferenci
Historie VT a programování
v úterý 27. září 2016 v konferenčním sále muzea od 14 hodin

Po konferenci a výstavce Ada 200 se jedná se o 2. ročník akcí muzea k dějinám programování a výpočetní techniky. Námětem tentokrát bude:


Představení nových stálých historických expozic
Výpočetní technika a Optika

se současnou prezentací aktuálního stavu virtuální expozice
Historie programování a nasazení VT u nás

program konference

 • zahájení – zástupce Technického muzea v Brně
  předsedající Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., VUT Brno

 • hlavní referát "Jak jsem potkal počítače" (s diskuzí)
  Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc., VUT Brno - - - (profil^)

 • prezentace virtuální expozice (s diskuzí)
  Ing. Vlastimil Čevela - redaktor "prog-story", Modřice

  - - - přestávka s malým občerstvením (káva, čaj) - - -

 • představení nových expozic Výpočetní technika a Optika
  - přednášející Ing. Jaroslav Pipota a Mgr. Luboš Anděl, TM Brno

 • prohlídka nových expozic s výkladem - výše uvedení přednášející


Místem konání je konferenční sál v budově muzea na na ulici Purkyňova v Králově Poli, dosažitelný tramvajovou linkou č. 12 směr Technologický park, zastávka Technické muzeum. Vstup je bezplatný, předpokládaná doba trvání asi 3 hodiny.

Organizátoři si uvědomují, že historická témata v poslední době nejsou příliš v centru pozornosti ani veřejnosti, ani odborníků. Přesto se domnívají, že konference, diskuze a osobní setkání v komorním prostředí muzea mohou účastníkům nabídnout řadu zajímavých podnětů i užitečných informací. Proto se obracejí na všechny příznivce, aby přeposlali mail s touto pozvánkou na další potenciální zájemce.

Branislav Lacko, předsedající (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - profil^
Vlastimil Čevela, redaktor virtuální expozice (
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - profil^
Jaroslav Pipota, garant konference ze strany muzea (
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

prog-story.technicalmuseum.cz

  

Vážené kolegyně - vážení kolegové

dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník konference Technického muzea v Brně,

věnované dějinám programování a výpočetní techniky

Historie VT a programování,

konané u příležitosti otevření nových trvalých expozic Výpočetní technika a Optika

program a další podrobnosti jsou na přiložené pozvánce

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. - Ing. Vlastimil Čevela - Ing. Jaroslav Pipota

 prog-story.technicalmuseum.cz

FOTO z exkurze:

img 6571