Po několikaleté přípravě byly od středy 14. září 2016 v suterénu TMB otevřeny dvě nové stálé expozice

  • Optika - Fotoaparáty, kinematografie, elektronová mikroskopie
  • Výpočetní technika - Historie výpočetní techniky a programování

V souladu s projektovým záměrem a smlouvou o spolupráci na vývoji "prog-story" se počítá s významným obsahovým propojením a vzájemným informačním doplňováním související fyzické a virtuální expozice.

ČeV - únor 2017