@@@ novinky & komentáře  |  2017 - akce První počítače v Brně ^^^ menu 

FOTOGALERIE (foto Eva Řezáčová a Jaroslav Pipota) - [vstup kliknutím na obrázek]:

adsc 1874

charakteristika:

   3. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

   téma: První počítače v Brně

   termín: středa 20. září 2017 – 14:00 hod - doba trvání 2 až 3 hod dle zájmu


   jedná se o akci komorního charakteru, ve shodném formátu jako konference 2016 ^, podobně též
   konference 2015 ^ - začátek brzy odpoledne, úvodní slovo, jeden hlavní referát a jeden doplňující,
   oba s průběžnou diskuzí – přestávka na kávu a komentovaná prohlídka expozice VT
  

program
   - úvod s připomenutím výročí prof. Antonína Svobody - doc. Branislav Lacko
   - velký AP a další analogové počítače na VA v Brně - prof. Ivo Serba (s diskuzí)
   - co víme o prvních počítačích v Brně a okolí – portál prog-story - ing. Vlastimil Čevela (s diskuzí)
  přestávka na kávu
   - komentovaná prohlídka expozice VT - Ing. Jaroslav Pipota a příp. zúčastnění pamětníci


cíle konference

   hlavní:

       v návaznosti na besedu s pamětníky, expozici VT v muzeu a virtuální sbírku
       na portále prog-story připomenout málo známou dobu analogových počítačů,
       kdy brněnská pracoviště patřila mezi nejaktivnější v celostátním měřítku

   doplňující:
       a) připomenout výročí prof. A. Svobody, mj. v souvislosti s dobobovými brněnskými aktivitami

       b) pokusit se synteticky charakterizovat počátky využívání počítačů v brněnské aglomeraci,
           se snahou o získání doplňující odezvy od přítomných pamětníků


ČeV – 26.7.2017

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Branislav Lacko  |  

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Ivo Serba  |   souhrnné historické pohledy  |
prezentace k hlavnímu referátu - od jednoúčelových mechanických analogových počítačů PUAZO pro řízení protiletadlové střelby přes vývoj hybridního ADT 7000 k simulacím a grafice, 28 s.

citace:
   <<<  1951 ... Analogové počítače - Vojenská akademie (VAAZ) Brno - [Serba] ^^^ štítek

ČeV, září 2017