@@@ novinky & komentáře  |  tematické skupiny M ABC <<<

1. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT - slavnostní zahájení Ivo Štěpánek / TM v Brně,
doprovodná výstava textů a foto, tištěný a on-line sborník (viz dále)

FOTO:

ADA 11    <<<^ výstava   *  konference ^>>>     IMG 0348y

autoři foto - Jaroslav Pipota a Branislav Lacko

DOKUMENTY - PREZENTACE:
a)  Konference "Ada 200" a "Historie programování u nás" - materiály,
b)  Ada 200 - Spoluorganizátoří konference a sponzoři
c)  prezentace "Ada 200 let" - Jaroslav Vladík - 14 s.
d)  prezentace "Ada dnes, Ada zítra" - Jan Holý - 10 s.

SBORNÍK:
1. Augusta Ada Lovelace - 200. výročí narození -Předmluva editora sborníku - Branislav Lacko / VUT Brno - 1 s.
2.  Programování a poetická věda Ady Lovelace - Alena Šolcová / ČVUT Praha - 26 s. 
3.  Rekonstrukce erbu A. Lovelace - heraldik Jiří Louda - Branislav Lacko, Jiří Louda, Helena Puchýřová - 5 s.
4.  Autobiografické příspěvky pracovnic v oblasti IT - Branislav Lacko - 21 s.
5.  Seminární práce SPŠ Brno Purkyňova - Petr Pernes - 7 s.
6.  Ohlédnutí za programovacím jazykem Ada - Jaroslav Vladík / RETELA Praha - 9 s.
7.  Příručky a články - literatura k jazyku Ada - Jaroslav Vladík - 1 s.
8.  Egészségedre - aneb nesouvislé vzpomínky programátora Ady v Adě - Jan Holý - 2 s.
9.  Ada, já a fazole - P. Kroha - 2 s.
10. Deskriptivní prostředek ADET - Karel Petera - 2 s.
11. Postavení programovacího jazyka Ada v současnosti - Branislav Lacko - 1 s.
12. Konferenční aktivity o programovacím jazyku Ada - Branislav Lacko - 1 s.
13. Doplňující ilustrativní obrázky - Branislav Lacko - 7 s.
14. sborník - Programovací jazyky Pasccal a Ada 1984,  Brno - Branislav Lacko - 1 s.
15. sborník - Ada '84, Vsetín - Branislav Lacko - 1 s.
16. sborník - Ada a Pascal '86, Velké Karlovice - Branislav Lacko - 1 s.
17. sborník - Programování v jazycích Pascal a Ada 1987, Vrátna Dolina - Branislav Lacko - 1 s.
18. sborník - Ada '89, Velké Karlovice - Branislav Lacko - 1 s.
19. Závěr - Branislav Lacko - 1 s.

Vlastimil Čevela - prosinec 2015

< DÁLE >

a/d - DOKUMENTY

Tisková zpráva se shrnutím výsledků konference v TM Brno, která se konala ve středu 9.12.2015
Připomenutí 200. výročí narození A. Lovelace - Technické muzeum v Brně k historii programování a VT

Pozvání na konferenci a výstavu na portále TMB
www.technicalmuseum.cz/vystavy/ada-200 ^

Texty mailu a pozvánky na konferenci a výstavu
zvací mai ^ - pozvánka jako příloha ^ - představení Prog-story odborné veřejnosti ^ - info pro účastníky konference

Vlastimil Čevela - prosinec 2015

d/d - PREZENTACE

Ada dnes, Ada zítra - prezentace na konferenci Ada 200 - Jan Holý - 10 s.
                               mj. přehled projektů, využívajících jazyk Ada (!)

4/19 - SBORNÍK

Vysvětlení motivace zařazení autobiografických příspěvků

   Musíme si uvědomit dobu, ve které A. Lovelace žila, což bylo období vlády britské královny Viktorie. Doba, po kterou vládla, bývá označována jako viktoriánské období a je charakteristická bouřlivým průmyslovým, politickým, vědeckým a vojenským rozvojem britských území na jedné straně, ale také puritánskými životními zásadami v tehdejší společnosti. Z toho vyplýval i specifický pohled na úlohu a postavení žen v tehdejší společnosti.

5/19 - SBORNÍK

texty příspěvků - vedoucí prací Petr Pernes - 7 s.

Seminární práce žáků Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno Purkyňova zpracované u příležitosti 200. výročí narození A. Lovelace - listopad 2015

6/19 - SBORNÍK

text příspěvku - Jaroslav Vladík - 9 s.

s.1   - Stručný přehled českých aktivit pracovníků KS Praha v oblasti jazyka Ada
s.2   - Ada pohledem roku 2015 - J. Ichbiah, J. Vladík

7/19 - SBORNÍK

Příručky:
1.    Základní charakteristiky jazyka Ada (J. Vladík, 1982)
2.    SMEP: Programovací jazyk ADA (kolektiv KS, 1982)
3.    Ada´83 učebnice s testy (J. Vladík, 1983)
4.    Ada´83 1. ref. příručka (J. Vladík a kol., 1985)
5.    Ada/SMEP Sbírka příkladů (J. Vladík, 1986)
6.    Ada – uživatelská příručka pro SM 52/12 s VOS 4 (J. Vladík, 1989)
7.    Učebnice jazyka Ada, SNTL (K. Müller, F. Plášil, J. Vladík)

A dále články v časopisu Výběr:
8.    č. 5/82, p594: Ada – jazyk pro profesionální programování (J. Vladík, 1982)
9.    č. 6/85, p770: Ada – minulost, současnost a budoucnost (J. Vladík, 1985)
10.    č. 5/86, p651: Analýza obecných a ekonomických aspektů Ady (J. Vladík, 1986)
11.    č. 5/87, p664: Jak se učí Ada (J. Holý, 1987)
12.    č. 1/88, p78: Nové programovací jazyky pro nejširší použití (J. Vladík, 1988)
13.    č. 3/88, p354: Porovnání kompilátorů pro jazyk Ada, Pascal a C (J. Holý a kol., 1988)
14.    č. 4/88, p516: Informace o 3. kongresu uživatelů Ady v NSR (J. Vladík, 1988)
15.    č. 6/89, p791: SSAdaP – systém programování v jazyce Ada (J. Holý, 1989)
16.    č. 1/90, p79: Ada na konci osmdesátých let (J. Vladík, 1990)
17.    č. 1/91, p91: Ada: zkušenosti a vyhlídky (J. Vladík, 1991)


Jaroslav Vladík - listopad 2015

11/19 - SBORNÍK

Poznámky editora:

1) Po prvním mezinárodním standardu programovacího jazyka Ada normou ISO z roku 1995 byla publikována novelizace standardu jazyka v roce Ada2005, což dokládalo jeho další vývoj. V současnosti je platná norma ISO/IEC 8652:2012(E), která obsahuje kompletní Ada Reference Manual (www.ada-auth.org/standards/12rm/RM-Final.pdf - 3,3 MB).

 

2) Existuje jazyk PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) jako procedurální nadstavba jazyka SQL firmy Oracle založená na programovacím jazyku Ada. Tato nadstavba se rozšířila a její deriváty převzaly i jiné relační databáze. Sybase a Microsoft SQL Server mají Transact-SQL, PostgreSQL má PL/pgSQL a IBM DB2 má SQL PL. Existuje též projekt Fyracle, jehož cílem je umožnit spouštění PL/SQL v relační databázi Firebird.

 

3) V žebříčku popularity programovacích jazyků v roce 2015, který sestavuje organizace TIOBE, zaujal jazyk Ada 27. místo s ratingem 0.708% mezi 50 citovanými jazyky:

<<<  Programovací jazyky a kódy - (12/2015 na 21. místě)

 

4) Existuje řada významných firem a institucí, které ve své hlavní náplni mají údržbu, propagaci a používání jazyka Ada např. ARA – Ada Resource Association (www.adaic.org/community) nebo viz stránky jiných organizací jako Intermetrics, Inc., MITRE Corporation, Inc., AXE Consultants a Ada-Europe.

 

5) V pořadí 21. mezinárodní konference o spolehlivosti software s využitím jazyka Ada bude uspořádána organizaci Ada-Europe v italském města Pise v příštím roce 2016 (viz pozvánka na www.ada-europe.org/confs/ae). Organizace pořádá tyto konference již od roku 1996.

 

6) Dvousté výročí narození A. Lovelace si připomněli také v největším německém muzeu výpočetní techniky v Padebornu, které vydalo k této příležitosti svoji brožuru (viz www.hnf.de/ausstellungen/ausblick-ada-lovelace.html )

 

Branislav Lacko - listopad 2015

12/19 - SBORNÍK

<<<  Historické akce a časopisy

   V letech 1984 až 1989 bylo uspořádáno pět konferencí, jejichž součástí obsahu byla problematika programovacího jazyka Ada. Všechny se konaly, jak v té době nemohlo být ani dost dobře jinak, v rámci ČSVTS. Mezi akcemi Odborné skupiny pro výpočetní techniku při ČSVTS figurovaly i konference o programovacích jazycích, z nichž nejznámější byly opakované konference o jazyku Pascal v Brně, o jazyku COBOL v Pardubicích, ale byly zorganizovány konference i o jiných programovacích jazycích např. BASIC a další.

   Série konferencí o programovacím jazyku Pascal začala prvním ročníkem již v dubnu 1979 a reagovala na všeobecné nadšení pro tento programovací jazyk u nás, který se začal v ČR používat již od roku 1975, tedy 4 roky poté, co ho prezentoval jeho autor prof. N. Wirth. Posléze se však začaly projevovat negativní důsledky odkládání mezinárodní normy tohoto jazyka a nedostatečné propracování vstupních a výstupních operací jazyka Pascal, což postrádala zejména podniková výpočetní střediska pro potřeby hromadného zpracování dat na svých sálových počítačích. Programovací jazyk Ada měl v mnohých případech podobnou strukturu jako jazyk Pascal. Proto bylo přirozené, že mnohým zastáncům jazyka Pascal se zdál programovací jazyk Ada dalším, progresivnějším krokem v oblasti programovacích jazyků. Tak došlo k tomu, že se počátky nástupu jazyka Ada u nás navázaly na používání jazyka Pascal, což se projevilo i uspořádáním několika společných konferencí.

   Tyto konference dokazují, že práce na státním rezortním výzkumném úkolu byly prezentovány programátorské veřejnosti tak, aby potenciální uživatelé byli připraveni výsledky výzkumných prací začít používat v praxi. Tomu napomáhala i velmi dobrá pracovní atmosféra na konferencích, pečlivě připravené referáty kvalitních odborníků, včas zajištěné sborníky referátů vydávané účastníkům už při prezenci a dobrá organizace přípravy a průběhu konferencí. Konferencí se běžně účastnilo průměrně kolem 50 účastníků zejména z podnikových výpočetních středisek.

   Po úplnost poznamenejme, že se tradičně pořádá od roku 1996 mezinárodní konference s tématikou programovacího jazyka Ada organizace Ada-Europe v různých městech Evropy, která se zaměřuje na problematiku spolehlivosti vytvářených programů. V příštím roce 2016 to již bude 21. konference.


Branislav Lacko - listopad 2015

13/19 - SBORNÍK

Branislav Lacko

  ada 84 brno      ada 84     ada pascal     ada dublin  
  ada kresba     ada sklenky     ada madrid     

14/19 - SBORNÍK

Programovací jazyky Pascal a Ada - konference

15.-16. únor 1984 – Brno

Finální návrh normy ISO 7185 jazyka Pascal, vydaný v roce 1983, nesplnil naděje vkládané do standardu. Definoval jádro jazyka Pascal bez řady navrhovaných (v praxi tolik potřebných) rozšíření. V této situaci přišli zástupci vývojového pracoviště Kancelářské stroje s nabídkou prezentovat programovací jazyk Ada a koncepci jeho implementace pro počítače JSEP v kontinuitě na jazyk Pascal. Proto byla konference poprvé uspořádána se změněným názvem, který obsahoval názvy obou jazyků. Ze čtrnácti příspěvků se většina týkala jazyka Ada, když jen 5 příspěvků se týkalo jazyka Pascal. Sborník neobsahoval referát, přednesený na konferenci, a to příspěvek doc. Kindlera o problematice simulace pomocí jazyků Pascal a Ada. Ten byl pak dodatečně rozmnožen a účastníkům rozeslán. Na konferenci navázal seminář, pořádaný v témže roce ve Vsetíně závodní pobočkou ČSVTS Kancelářské stroje OŘS Vsetín, který se zabýval dalšími specifickými problémy implementace jazyka Ada. Garantem této konference byl B. Lacko, organizátor a garant předchozích konferencí o jazyku Pascal.

Přednesené referáty s tématikou jazyka Ada:

 • Kozáčiková, A. (Kancelářské stroje Praha): Příkazy a výjimečné situace

 • Kubátová, M. (KS Praha): Datové struktury a typy

 • Vladík, J. (KS Praha): Koncepce modulů a generik (problematika množin)

 • Petera, K. (KS Praha): Deskriptivní prostředek ADET

 • Vaculík, Zd. (KS Vsetín): Vstupy a výstupy

 • Müller, K. (ČVUT FEL Praha): Koncepce podprogramů

 • Plášil, F. (ČVUT FEL Praha): Paralelizmus v jazyku Ada


Branislav Lacko - listopad 2015

15/19 - SBORNÍK

Ada ´84 - konference
4. – 5. říjen 1984 – Vsetín

 

Cílem této konference bylo seznámit tehdejší, už poměrně početnou, programátorskou veřejnost u nás, s programovacím jazykem Ada v samostatné, specializované konferenci, která proběhla pod patronací firmy Kancelářské stroje. Organizačně zaštítila konferenci závodní pobočka ČSVTS pracoviště KS n.p. ve Vsetíně, kde se také konference konala. Garantem konference byl Zd. Vaculín,

Na konferenci byly předneseny výhradně referáty o jazyku Ada, skoro ve stejné skladbě jako na konferenci Pascal & Ada v únoru, ale s větším zaměřením na detaily implementace překladače, který byl připravován v Kancelářských strojích pro počítače SMEP. Jazyk Ada zde byl už představen jako perspektivní jazyk pro rozličné aplikace osmdesátých a devadesátých let.

Přednesené referáty

 • Kubátová, M. (KS Praha): Datové struktury a typy

 • Kozáčiková, A. (KS Praha): Příkazy a výjimečné situace

 • Šolek, J. – Vaculín, Zd. (KS Vsetín): Koncepce modulů

 • Vaculín, Zd. – Šolek, J. (KS Vsetín): Modularita vstupů a výstupů

 • Vladík, J. (KS Praha): Koncepce modulů a generik

 • M Müller, K. (ČVUT FEL Praha): Koncepce programů a generik

 • Příloha: Syntax ANSI standardu Ada 83

Branislav Lacko - listopad 2015

16/19 - SBORNÍK

Ada a Pascal ´86 - konference
22. – 24. duben 1986 – Velké Karlovice

Konference byla dvoudenní a byla dalším ročníkem klasických konferencí o jazyku Pascal, rozšířená o problematiku používání jazyka Ada, jak bylo dohodnuto v roce 1984. Proto první den byl věnován problematice používání jazyka Pascal a druhý den používání jazyka Ada. Informace o jazyku Pascal se na této konferenci nesly v duchu jeho aplikace nejen v rámci minipočítačů řady SMEP v interaktivním terminálovém prostředí, ale i na tehdy nastupujících osmibitových domácích počítačích. Těžištěm byly příspěvky popisující kompilátor a testovací vývojové prostředí OMSI Pascal. Další den poskytli pracovníci různých pracovišť, zúčastněných na řešení resortního výzkumného úkolu Federálního ministerstva elektronického průmyslu, informace účastníkům o postupu prací na kompilátoru jazyka Ada. Zpracování sborníku zajišťovalo pracoviště kancelářských strojů Vsetín, které připravilo kromě tradičního tištěného sborníku, i jeho verzi v podobě textového souboru na 1/2" magnetické pásce.

Přednesené referáty o jazyku Ada:

Vladík, Jar. (KS Praha): Analýza obecných a ekonomických aspektů Ady

Kroha, P. (FEL-ČVUT Praha): Problematika generování cílového kódu pro počítače SMEP

Šmídek, M. (ÚVT UJEP Brno): Problematika knihoven a separátních kompilace

Bartošek, M. (ÚVT UJEP Brno): Sestavování, spouštění a vazby Ada programů

Kozáčiková, A. – Kubátová, M. (KS Praha): Problematika generování mezikódu

Vaculín, Zd. – Šolek, Jar. (KS Vsetín): Řešení problematiky V/V operací pro počítače SMEP

 

Branislav Lacko - listopad 2015

17/19 - SBORNÍK

Programování v jazycích Pascal a Ada - konference

6. - 10. duben 1987 - Vrátna Dolina

 

Tato konference proběhla jako poslední konference o jazyku Pascal a zaměřila se na používání jazyka Pascal v rámci minipočítačů řady SMEP, zejména pro model SM 52/12. Účastníci byli informováni o úspěšném průběhu prací na kompilátoru pro jazyk Ada v MLR v rámci počítačů SMEP. Byl představen kompilátor Turbo Pascal pro osobní mikropočítače třídy IBM PC. Řada příspěvků i vystoupení v diskuzi byla věnována problematice metodiky programování v souvislosti s využíváním programovacích jazyků Pascal a Ada a výuky těchto jazyků na školách.

Branislav Lacko - listopad 2015

18/19 - SBORNÍK

Ada ´89 - konference
29. - 31. březen 1989 – Velké Karlovice

Byla to poslední konference z této řady akcí v rámci tehdejší ČSVTS, která byla opět uspořádána v rekreačním středisku SVIT Velké Karlovice podnikovou pobočkou ČSVTS Kancelářské stroje Vsetín. Byly zde již prezentovány první zkušenosti ze zkušebních testů první verze kompilátoru Ada na počítači SM 52/12 pod operačním systémem VOS. Byly podány aktuální informace o stavu mezinárodní normalizace jazyka Ada v rámci organizace ISO rozšířené o postupu normalizace jazyka C.

 

Branislav Lacko - listopad 2015

pozn.
   - byl by užitečný obsah sborníku - ČeV

19/19 - SBORNÍK

Závěrečné slovo editora - Branislav Lacko - 1 s.

pracovní odkazy (ČeV):

http://www.torch.ox.ac.uk/ada-lovelace - x - Oxford
http://www.oxforduniversitystores.co.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&catid=70&prodid=386 - x
https://blogs.bodleian.ox.ac.uk/adalovelace/symposium/ - x
http://www.bsls.ac.uk/tag/ada-lovelace/ - x Conference

http://www.sigada.org/lady-ada.html - x - ACM - !!!
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2809523 - x - Digital Library - Computing from the Victorian to the Digital Age

http://findingada.com/about/who-was-ada/ - x - Ada Lovelace Day
http://info.thoughtworks.com/ada-lovelace-de-oct-2015.html - x
https://www.fsf.org/blogs/community/ada-lovelace-day-2015 - x
http://britishlibrary.typepad.co.uk/science/2015/10/your-puzzle-mate-ada-lovelace-and-charles-babbage-1.html - x
http://www.newstatesman.com/politics/feminism/2015/10/ada-lovelace-day-let-s-celebrate-women-tech-while-confronting-its-sexist - x - Feminism
http://freebsdfoundation.blogspot.cz/2015/10/from-foundation-celebrating-ada_13.html - x

https://www.eff.org/deeplinks/2015/10/ada-lovelace-day-celebrating-achievements-women-technology - x "Rights"

http://women2.com/tag/ada-lovelace/ - x - Women 2.0

http://www.adahome.com/News/ - x - Jazyk - - -

http://www.cshpm.org/calendar/ - x The Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics

http://motherboard.vice.com/read/ada-lovelace-was-the-first-person-to-understand-the-real-potential-of-computers - x - !!!

http://www.cs.ucl.ac.uk/computer_science_news/ - x - University College London

http://www.quotabelle.com/author/ada-lovelace - x

http://www.bshs.org.uk/deadline-extended-cfp-ada-lovelace-postgraduate-workshop - x - The British Society for the History of Science


http://wiwo.konferenz.de/ada/ - x - Ada Lovelace festival - Euroforum

http://research.omicsgroup.org/index.php/Ada_Lovelace - x - Research, discussion !

https://ae2015.dit.upm.es/bicentennial.html - x - Ada Europe 2015 (Spain)

http://2015.itakeunconf.com/worlds-first-computer-programmer-woman-ada-lovelace/ - x - video !!!

http://researchsupporthub.northampton.ac.uk/2015/07/09/call-for-papers-texts-and-contexts-the-cultural-legacies-of-ada-lovelace/ - x - Call for Papers - Wordpress -

http://www.spaconference.org/spa2015/sessions/session597.html - x - Software Practice

http://adaawards.com/ - x

http://dlii.org/calendar/ - x
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/luxembourg - x
http://www.phpconference.nl/ada-lovelace-first-programmer - x

http://freebsdfoundation.blogspot.cz/2015/10/from-foundation-celebrating-ada_13.html - x

https://www.google.cz/search?q=conference+Ada+Lovelace&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiv36SZ1bXJAhWFWxQKHX0MCL8QsAQIVQ - x obrázky

http://historie.stoplusjednicka.cz/prvni-programatorka-byla-zena-seznamte-se-s-hrabenkou-adou-lovelace - "Milujeme hístorii"