@@@ novinky & komentáře  |  tematické skupiny M ABC <<<

1. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT - slavnostní zahájení Ivo Štěpánek / TM v Brně,
doprovodná výstava textů a foto, tištěný a on-line sborník (viz dále)

FOTO:

ADA 11    <<<^ výstava   *  konference ^>>>     IMG 0348y

autoři foto - Jaroslav Pipota a Branislav Lacko

DOKUMENTY - PREZENTACE:
a)  Konference "Ada 200" a "Historie programování u nás" - materiály,
b)  Ada 200 - Spoluorganizátoří konference a sponzoři
c)  prezentace "Ada 200 let" - Jaroslav Vladík - 14 s.
d)  prezentace "Ada dnes, Ada zítra" - Jan Holý - 10 s.

SBORNÍK:
1. Augusta Ada Lovelace - 200. výročí narození -Předmluva editora sborníku - Branislav Lacko / VUT Brno - 1 s.
2.  Programování a poetická věda Ady Lovelace - Alena Šolcová / ČVUT Praha - 26 s. 
3.  Rekonstrukce erbu A. Lovelace - heraldik Jiří Louda - Branislav Lacko, Jiří Louda, Helena Puchýřová - 5 s.
4.  Autobiografické příspěvky pracovnic v oblasti IT - Branislav Lacko - 21 s.
5.  Seminární práce SPŠ Brno Purkyňova - Petr Pernes - 7 s.
6.  Ohlédnutí za programovacím jazykem Ada - Jaroslav Vladík / RETELA Praha - 9 s.
7.  Příručky a články - literatura k jazyku Ada - Jaroslav Vladík - 1 s.
8.  Egészségedre - aneb nesouvislé vzpomínky programátora Ady v Adě - Jan Holý - 2 s.
9.  Ada, já a fazole - P. Kroha - 2 s.
10. Deskriptivní prostředek ADET - Karel Petera - 2 s.
11. Postavení programovacího jazyka Ada v současnosti - Branislav Lacko - 1 s.
12. Konferenční aktivity o programovacím jazyku Ada - Branislav Lacko - 1 s.
13. Doplňující ilustrativní obrázky - Branislav Lacko - 7 s.
14. sborník - Programovací jazyky Pasccal a Ada 1984,  Brno - Branislav Lacko - 1 s.
15. sborník - Ada '84, Vsetín - Branislav Lacko - 1 s.
16. sborník - Ada a Pascal '86, Velké Karlovice - Branislav Lacko - 1 s.
17. sborník - Programování v jazycích Pascal a Ada 1987, Vrátna Dolina - Branislav Lacko - 1 s.
18. sborník - Ada '89, Velké Karlovice - Branislav Lacko - 1 s.
19. Závěr - Branislav Lacko - 1 s.

Vlastimil Čevela - prosinec 2015

< DÁLE >