4/19 - SBORNÍK

Vysvětlení motivace zařazení autobiografických příspěvků

   Musíme si uvědomit dobu, ve které A. Lovelace žila, což bylo období vlády britské královny Viktorie. Doba, po kterou vládla, bývá označována jako viktoriánské období a je charakteristická bouřlivým průmyslovým, politickým, vědeckým a vojenským rozvojem britských území na jedné straně, ale také puritánskými životními zásadami v tehdejší společnosti. Z toho vyplýval i specifický pohled na úlohu a postavení žen v tehdejší společnosti.

   Nejen v Británii! U nás z této doby je znám příběh spisovatelky Karoliny Světlé, kdy učitel, který mezi jejími sešity našel pokusy o sepsání povídek, ihned vyhledal její rodiče se slovy: „Kdybych to, co Vám nesu, našel u chlapce, mohl bych Vám gratulovat! Ale protože se jedná o dívku, považuji za nutnost Vás upozornit, abyste ji snahy stát se spisovatelkou zakázali, protože to není vhodná činnost pro ženy!“.

   Ostatně ještě i začátkem následujícího XX. století, když se na slavné německé univerzitě v městě Göttingen ucházela o doktorát matematiky první žena, převážná část členů příslušné komise se bouřlivě stavěla proti udělení doktorátu! Tehdejší předseda komise, světový matematik prof. David Hilbert, musel členy komise mírnit slovy: „Ale pánové, naše matematická fakulta přece není mužskou částí místních městských lázní!“.

   Když si tyto skutečnosti uvědomíme, pochopíme, v jaké svízelné situaci se nacházela snaha A. Lovelace aplikovat matematiku a spolupracovat aktivně na něčem takovém, jako bylo sestavení prvního mechanického samočinného počítače! I dnes oblast počítačů, které jsou součástí současných informačních a komunikačních technologií, problematika jejich programování a řešení problémů s jejich požíváním, je považována především za „mužskou“ práci, jak také vyplývá např. z počtu studentů těchto oborů jak na středních, tak vysokých školách i v současnosti. Z toho pak logicky vyplývá zastoupení mužů na odpovídajících profesích v praxi.

   Soubor autobiografických příspěvků žen by měl ukázat současný pohled na problematiku uplatnění žen v oblasti počítačů a obecně v technice, matematice apod. Bude to zajímavé srovnání se situací, která byla před dvěma sty roky! Zařazení autobiografických příspěvků žen do monografie představuje jejich hold průkopnickým snahám, které podstoupila A. Lovelace ve své době a ocenění pionýrských vizí v oblasti používání budoucích počítačů, které předpovídala.

Texty autobiografických příspěvků - editor B. Lacko - 21 s.

Branislav Lacko - listopad 2015