11/19 - SBORNÍK

Poznámky editora:

1) Po prvním mezinárodním standardu programovacího jazyka Ada normou ISO z roku 1995 byla publikována novelizace standardu jazyka v roce Ada2005, což dokládalo jeho další vývoj. V současnosti je platná norma ISO/IEC 8652:2012(E), která obsahuje kompletní Ada Reference Manual (www.ada-auth.org/standards/12rm/RM-Final.pdf - 3,3 MB).

 

2) Existuje jazyk PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) jako procedurální nadstavba jazyka SQL firmy Oracle založená na programovacím jazyku Ada. Tato nadstavba se rozšířila a její deriváty převzaly i jiné relační databáze. Sybase a Microsoft SQL Server mají Transact-SQL, PostgreSQL má PL/pgSQL a IBM DB2 má SQL PL. Existuje též projekt Fyracle, jehož cílem je umožnit spouštění PL/SQL v relační databázi Firebird.

 

3) V žebříčku popularity programovacích jazyků v roce 2015, který sestavuje organizace TIOBE, zaujal jazyk Ada 27. místo s ratingem 0.708% mezi 50 citovanými jazyky:

<<<  Programovací jazyky a kódy - (12/2015 na 21. místě)

 

4) Existuje řada významných firem a institucí, které ve své hlavní náplni mají údržbu, propagaci a používání jazyka Ada např. ARA – Ada Resource Association (www.adaic.org/community) nebo viz stránky jiných organizací jako Intermetrics, Inc., MITRE Corporation, Inc., AXE Consultants a Ada-Europe.

 

5) V pořadí 21. mezinárodní konference o spolehlivosti software s využitím jazyka Ada bude uspořádána organizaci Ada-Europe v italském města Pise v příštím roce 2016 (viz pozvánka na www.ada-europe.org/confs/ae). Organizace pořádá tyto konference již od roku 1996.

 

6) Dvousté výročí narození A. Lovelace si připomněli také v největším německém muzeu výpočetní techniky v Padebornu, které vydalo k této příležitosti svoji brožuru (viz www.hnf.de/ausstellungen/ausblick-ada-lovelace.html )

 

Branislav Lacko - listopad 2015