12/19 - SBORNÍK

<<<  Historické akce a časopisy

   V letech 1984 až 1989 bylo uspořádáno pět konferencí, jejichž součástí obsahu byla problematika programovacího jazyka Ada. Všechny se konaly, jak v té době nemohlo být ani dost dobře jinak, v rámci ČSVTS. Mezi akcemi Odborné skupiny pro výpočetní techniku při ČSVTS figurovaly i konference o programovacích jazycích, z nichž nejznámější byly opakované konference o jazyku Pascal v Brně, o jazyku COBOL v Pardubicích, ale byly zorganizovány konference i o jiných programovacích jazycích např. BASIC a další.

   Série konferencí o programovacím jazyku Pascal začala prvním ročníkem již v dubnu 1979 a reagovala na všeobecné nadšení pro tento programovací jazyk u nás, který se začal v ČR používat již od roku 1975, tedy 4 roky poté, co ho prezentoval jeho autor prof. N. Wirth. Posléze se však začaly projevovat negativní důsledky odkládání mezinárodní normy tohoto jazyka a nedostatečné propracování vstupních a výstupních operací jazyka Pascal, což postrádala zejména podniková výpočetní střediska pro potřeby hromadného zpracování dat na svých sálových počítačích. Programovací jazyk Ada měl v mnohých případech podobnou strukturu jako jazyk Pascal. Proto bylo přirozené, že mnohým zastáncům jazyka Pascal se zdál programovací jazyk Ada dalším, progresivnějším krokem v oblasti programovacích jazyků. Tak došlo k tomu, že se počátky nástupu jazyka Ada u nás navázaly na používání jazyka Pascal, což se projevilo i uspořádáním několika společných konferencí.

   Tyto konference dokazují, že práce na státním rezortním výzkumném úkolu byly prezentovány programátorské veřejnosti tak, aby potenciální uživatelé byli připraveni výsledky výzkumných prací začít používat v praxi. Tomu napomáhala i velmi dobrá pracovní atmosféra na konferencích, pečlivě připravené referáty kvalitních odborníků, včas zajištěné sborníky referátů vydávané účastníkům už při prezenci a dobrá organizace přípravy a průběhu konferencí. Konferencí se běžně účastnilo průměrně kolem 50 účastníků zejména z podnikových výpočetních středisek.

   Po úplnost poznamenejme, že se tradičně pořádá od roku 1996 mezinárodní konference s tématikou programovacího jazyka Ada organizace Ada-Europe v různých městech Evropy, která se zaměřuje na problematiku spolehlivosti vytvářených programů. V příštím roce 2016 to již bude 21. konference.


Branislav Lacko - listopad 2015