19/19 - SBORNÍK

Závěrečné slovo editora - Branislav Lacko - 1 s.