16/19 - SBORNÍK

Ada a Pascal ´86 - konference
22. – 24. duben 1986 – Velké Karlovice

Konference byla dvoudenní a byla dalším ročníkem klasických konferencí o jazyku Pascal, rozšířená o problematiku používání jazyka Ada, jak bylo dohodnuto v roce 1984. Proto první den byl věnován problematice používání jazyka Pascal a druhý den používání jazyka Ada. Informace o jazyku Pascal se na této konferenci nesly v duchu jeho aplikace nejen v rámci minipočítačů řady SMEP v interaktivním terminálovém prostředí, ale i na tehdy nastupujících osmibitových domácích počítačích. Těžištěm byly příspěvky popisující kompilátor a testovací vývojové prostředí OMSI Pascal. Další den poskytli pracovníci různých pracovišť, zúčastněných na řešení resortního výzkumného úkolu Federálního ministerstva elektronického průmyslu, informace účastníkům o postupu prací na kompilátoru jazyka Ada. Zpracování sborníku zajišťovalo pracoviště kancelářských strojů Vsetín, které připravilo kromě tradičního tištěného sborníku, i jeho verzi v podobě textového souboru na 1/2" magnetické pásce.

Přednesené referáty o jazyku Ada:

Vladík, Jar. (KS Praha): Analýza obecných a ekonomických aspektů Ady

Kroha, P. (FEL-ČVUT Praha): Problematika generování cílového kódu pro počítače SMEP

Šmídek, M. (ÚVT UJEP Brno): Problematika knihoven a separátních kompilace

Bartošek, M. (ÚVT UJEP Brno): Sestavování, spouštění a vazby Ada programů

Kozáčiková, A. – Kubátová, M. (KS Praha): Problematika generování mezikódu

Vaculín, Zd. – Šolek, Jar. (KS Vsetín): Řešení problematiky V/V operací pro počítače SMEP

 

Branislav Lacko - listopad 2015