15/19 - SBORNÍK

Ada ´84 - konference
4. – 5. říjen 1984 – Vsetín

 

Cílem této konference bylo seznámit tehdejší, už poměrně početnou, programátorskou veřejnost u nás, s programovacím jazykem Ada v samostatné, specializované konferenci, která proběhla pod patronací firmy Kancelářské stroje. Organizačně zaštítila konferenci závodní pobočka ČSVTS pracoviště KS n.p. ve Vsetíně, kde se také konference konala. Garantem konference byl Zd. Vaculín,

Na konferenci byly předneseny výhradně referáty o jazyku Ada, skoro ve stejné skladbě jako na konferenci Pascal & Ada v únoru, ale s větším zaměřením na detaily implementace překladače, který byl připravován v Kancelářských strojích pro počítače SMEP. Jazyk Ada zde byl už představen jako perspektivní jazyk pro rozličné aplikace osmdesátých a devadesátých let.

Přednesené referáty

  • Kubátová, M. (KS Praha): Datové struktury a typy

  • Kozáčiková, A. (KS Praha): Příkazy a výjimečné situace

  • Šolek, J. – Vaculín, Zd. (KS Vsetín): Koncepce modulů

  • Vaculín, Zd. – Šolek, J. (KS Vsetín): Modularita vstupů a výstupů

  • Vladík, J. (KS Praha): Koncepce modulů a generik

  • M Müller, K. (ČVUT FEL Praha): Koncepce programů a generik

  • Příloha: Syntax ANSI standardu Ada 83

Branislav Lacko - listopad 2015